Како да ја препознаеме свежината на јајцата?

Обидот да се препознае квалитетот е една од најсекојдневните појави со која се соочуваат потрошувачите. Пред сè, кога станува збор за секојдневни производи за широка потрошувачка, како што се јајцата.


Ние ви нудиме практични совети за контрола на свежината на овие производи.


Јајцата имаат порозна кора и во основата на секое јајце, на дното од него има воздушен џеб. Овој воздушен џеб е еден од најдобрите индикатори за свежината на јајцата.


Кога јајцето е свежо, овој простор во внатрешноста на јајцето содржи многу малку воздух, додека кога јајцето е старо, џебот содржи многу воздух.


Постојат неколку начини да се одреди свежината на јајцата.

Еден од нив е тестот на потопени јајца во чаша исполнета со вода.


Ако џебот од јајцето содржи малку воздух тогаш јајцето целосно ќе потоне на крајот од чашата и ќе биде поставено хоризонтално.


Ако јајцето не е целосно свежо тогаш количината на воздух во внатрешноста на џебот ќе предизвика јајцето да потоне на дното на чашата, но врвот ќе биде подигнат и не целосно хоризонтален.


Ова е показател дека јајцето не е многу свежо, но сеуште се конзумира.


Ако јајцето се издигне над стакленото дно и лебди во чашата со вода, тоа покажува дека џебот е полн со воздух. Во овој случај се работи за многу старо јајце, што не е препорачливо да се конзумира.


Другиот тест што можете да го направите дома е за отворено јајце на чинија.


Свежото јајце ќе стои убаво на чинија, жолчката е целосно тонирана и подигната нагоре, додека е опкружена со два круга на белки. Првиот круг е повеќе желатинозен и го покрива потокот додека другиот се преклопува прво.


Ако јајцето не е свежо, жолчката ќе биде пониска и сплесната на чинијата, додека белката ќе биде само еден круг.


Кога јајцето не е свежо и многу старо, тогаш жолчката ќе биде целосно рамна, а белката ќе изгледа потполно водена.

.

+ 389 44 368-750

+ 389 44 368-750

Vezë Sharri-Trebosh - 1200 Tetovë - R. Maqedonisë

Vezë Sharri-Trebosh - 1200 Tetovë - R. Maqedonisë

©2018 © Veze Sharri

Proudly created by Studio MARUBI

Follow us