Посета на пчелари од Албанија

По втор пат во Тетово се организира саемот за мед и пчелни производи под покровителство на Здружението на пчеларите "Градот на пчелите". Гости на овој фестивал се одгледувачи на пчели од Албанија, кои заедно со претставници на различни институции од секторот за земјоделство и сточарство, денеска ги посетија просториите на компанијата Везе Шари, Лекер и Електро Шари, за одблиску да се запознаат со процесот на производство, управување и суровините кои се користат.


+ 389 44 368-750

+ 389 44 368-750

Vezë Sharri-Trebosh - 1200 Tetovë - R. Maqedonisë

Vezë Sharri-Trebosh - 1200 Tetovë - R. Maqedonisë

©2018 © Veze Sharri

Proudly created by Studio MARUBI

Follow us