Forcimi i Dialogut Social në nivelin lokal - Kalimi i sfidave në nivelin lokal

Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën e Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Punës, organizuan konferencë me tëmë "Forcimi i Dialogut Social në nivel lokal - Kalimi i sfidave në nivel lokal, shembull i një bashkëpunimi të suksesshëm".

Në këtë takim në panel diskutimin mbi përvojat në krijimin e kanaleve funksionale të komunikimit midis krijuesve të politikave në vend dhe ato kombëtare, morri pjesë edhe z. Gajur Abduramani, drejtor i kompanisë Elektro Sharri.

Gjatë këtij diskutimi ai prezantoi përfitimet e një bashkëpunimi të mirë midis këshillave ekonomik-social kombëtarë dhe lokal, duke ndarë përvoja të suksseshme me të pranishmit.

Në këtë konferencë ishte prezent znj. Mila Çarakova, ministre e Punës dhe Politikës Sociale të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore, përfaqësues tjerë nga institucione dhe organizata të vendit dhe jashtë e tjera.
+ 389 44 368-750

+ 389 44 368-750

Vezë Sharri-Trebosh - 1200 Tetovë - R. Maqedonisë

Vezë Sharri-Trebosh - 1200 Tetovë - R. Maqedonisë

©2018 © Veze Sharri

Proudly created by Studio MARUBI

Follow us